Com avaluar els riscos psicosocials del teu lloc de treball. Test

Hands at work, de Luis ArgerichQuè són i per a què hem d’avaluar els factors psicosocials?
L’ansietat, la depressió, diversos trastorns immunitaris, al·lèrgics, psicosomàtics, cardiovasculars i digestius, les contractures musculars i el mal d’esquena poden estar ocasionats per l’exposició a riscos psicosocials al teu lloc de treball.
Els riscos psicosocials són característics de les condicions del lloc de treball i, concretament, d’estils d’organització del treball nocius per a la salut. Hi ha quatre grans grups de riscos psicosocials que pots identificar en el teu lloc de treball amb aquest qüestionari:

 1. L’excés d’exigències psicològiques del treball: ritme de treball molt ràpid o irregular, treball que requereix amagar sentiments i emocions, …  (grup 1r. del qüestionari).
 2. La manca de control dels continguts, de les condicions de treball i de les possibilitats de desenvolupament: no tenir cap influència ni cap marge d’autonomia en la manera de fer el treball, el treball no ens dóna possibilitats d’aplicar les nostres habilitats i els nostres coneixements, dificultats per conciliar el treball i les necessitats familiars … (grup 2n. del qüestionari).
 3. La manca de suport social, de qualitat de lideratge, de previsibilitat o de claredat de rol en el treball: quan s’ha de treballar de manera aïllada, sense el suport dels superiors, o dels companys i les companyes, amb les tasques mal definides, o sense la informació adequada, … (grup 4t. del qüestionari).
 4. Les escasses compensacions del treball: manca de respecte, inseguretat contractual, canvi de lloc, o de servei, en contra de la nostra voluntat, tracte injust … (grups 3r. i 6è. del qüestionari).

Silk Factory, de Daniel FosterA més a més, hi ha un altre factor que afecta la salut: la doble presència (grup 5è. del qüestionari). La majoria de dones treballadores fem la major part del treball domèstic, i això implica una doble càrrega de treball, si ho comparem amb els homes.

El qüestionari PSQ CAT21 és una adaptació del Qüestionari PsicoSOcial de COpenhaguen, COPSOQ, per avaluar els riscos psicosocials en el treball, aquesta n’és la versió reduïda.
Aquesta versió et permetrà valorar l’exposició a factors de risc psicosocial del teu lloc de treball, i està dissenyada per identificar i mesurar l’exposició a aquests 6 grups de factors de risc per a la salut de naturalesa psicosocial en el treball.
Tinguis en compte que no es tracta d’un diagnòstic clínic, aquest qüestionari sols intenta reflectir com aquests factors de risc t’estan afectant.

Llegeix detingudament totes les preguntes i tria la resposta més adient.

1r. grup: Exigències psicològiques

 1. Has de treballar molt de pressa?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 2. La distribució de tasques és irregular i provoca que se t’acumuli la feina?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 3. Tens temps de portar la feina al dia?
  sempre 0   moltes vegades 1   de vegades 2   només alguna vegada 3   mai 4
 4. Et costa oblidar els problemes de la feina?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 5. La teva feina, en general, és desgastadora emocionalment?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 6. La teva feina requereix que amaguis les teves emocions?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0

Suma els punts de les 6 preguntes d’Exigències psicològiques, el total és …

2n. grup: Treball actiu i possibilitats de desenvolupament: influència, desenvolupament d’habilitats i control dels temps

 1. Tens influència sobre la quantitat de treball que se t’assigna?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 2. Es té en compte la teva opinió quan se t’assignen les tasques?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 3. Tens influència sobre l’ordre en què realitzes les feines?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 4. Pots decidir quan fas un descans?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 5. Si tens algun assumpte personal, o familiar, pots deixar el teu lloc de treball almenys una hora sense haver de demanar un permís especial?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 6. La teva feina requereix que tinguis iniciativa?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 7. La teva feina permet que aprenguis coses noves?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 8. Et sents compromès amb la teva professió?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 9. Tenen sentit les teves feines?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 10. Parles amb entusiasme de la teva empresa a altres persones?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0

Suma els punts de les 10 preguntes sobre Treball actiu i possibilitats de desenvolupament: influència, desenvolupament d’habilitats i control dels temps, el total és …

3r. grup: Inseguretat
En aquests moments estàs preocupada, o preocupat, per …

 1. … com seria de difícil trobar una altra feina en el cas que et quedessis a l’atur?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 2. … si et canvien les tasques contra la teva voluntat?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 3. … si et varien el salari (que no te l’actualitzin, que te l’abaixin, que introdueixin el salari variable, que et paguin en espècie, etc.)?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 4. … si et canvien l’horari (el torn, els dies de treball dins la setmana, l’hora d’entrada i sortida) contra la teva voluntat?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0

Suma els punts de les 4 preguntes sobre Inseguretat, el total és …

4t. grup: Suport social i qualitat de lideratge

 1. Saps exactament quin marge d’autonomia tens en la teva feina?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 2. Saps exactament quines tasques són responsabilitat teva?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 3. En la teva empresa, se t’informa amb prou antelació dels canvis que poden afectar el teu futur?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 4. Reps tota la informació que necessites per fer bé la teva feina?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 5. Reps ajut i suport de les teves companyes o companys?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 6. Reps ajut i suport del teu superior immediat, o immediata?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 7. El teu lloc de treball es troba aïllat del dels teus companys, o companyes?
  sempre 0   moltes vegades 1   de vegades 2   només alguna vegada 3   mai 4
 8. A la feina, sents que formes part d’un grup?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 9. Els teus caps immediats planifiquen bé la feina?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 10. Els teus caps immediats es comuniquen bé amb els treballadors i treballadores?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0

Suma els punts de les 10 preguntes sobre Suport social i qualitat de lideratge, el total és …

5è. grup: Doble presència
Aquest apartat està dissenyat per a persones treballadores que conviuen amb algú (parella, fills, pares…). Si vius sola, o sol, no cal que responguis, passa directament a les preguntes del 6è. grup.

 1. Quina part de les feines familiars i domèstiques fas?
  Sóc la/el responsable principal i faig la major part de les feines familiars i domèstiques.    4 punts
  Faig aproximadament la meitat de les feines familiars i domèstiques.
  3 punts
  Faig més o menys una quarta part de les feines familiars i domèstiques.
  2 punts
  Només faig feines puntuals.
  1 punt
  No faig cap, o gairebé cap, d’aquestes feines.
  0 punts
 2. Si faltes algun dia de casa, les feines domèstiques que realitzes es queden sense fer?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 3. Quan ets a l’empresa, penses en les feines domèstiques i familiars?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 4. Hi ha moments que necessitaries ser a l’empresa i a casa alhora?
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0

Suma els punts de les 4 preguntes sobre Doble presència, el total és …

6è. grup: Estima

 1. Els meus superiors em donen el reconeixement que mereixo.
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 2. En les situacions difícils a la feina, rebo el suport necessari.
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0
 3. A la feina, em tracten injustament.
  sempre 0   moltes vegades 1   de vegades 2   només alguna vegada 3   mai 4
 4. Si penso en tota la feina i l’esforç que he realitzat, el reconeixement que rebo en la meva feina em sembla adequat.
  sempre 4   moltes vegades 3   de vegades 2   només alguna vegada 1   mai 0

Suma els punts de les 4 preguntes sobre Estima, el total és …

Interpreta els teus resultats
Hi ha tres intervals:
El VERD representa un nivell d’exposició psicosocial més favorable per a la salut.
El GROC representa un nivell d’exposició psicosocial intermedi.
El VERMELL representa un nivell d’exposició psicosocial més desfavorable per a la salut.

Grup

Dimensió psicosocial

La teva puntuació

Puntuació de la població ocupada de referència

Verd

Groc

Vermell

1r

Exigències psicològiques

 …………

0-7

8-10

11-24

2n

Treball actiu i possibilitats de desenvolupament

 …………

40-26

25-21

20-0

3r

Inseguretat

 …………

0-1

2-5

6-16

4t

Suport social i qualitat lideratge

 …………

40-29

28-24

23-0

Doble presència

 …………

0-3

4-6

7-16

Estima

 …………

16-13

12-11

10-0

Quan en algun apartat, la puntuació obtinguda et situï en l’interval vermell, llegeix de nou  les preguntes d’aquest apartat, et donen pistes de quin pot ser l’origen del problema i t’ajudaran a trobar possibles solucions.

Defensar la teva salut és a les teves mans:
Aquest qüestionari et permetrà conèixer si les condicions del teu lloc de treball t’estan exposant a factors de risc psicosocials.
Si et trobes en un grup, o en diversos grups, a l’interval vermell, la teva salut està en joc.
L’empresa té l’obligació de garantir condicions de treball saludables.

A young African American woman watches at least seven sewing machines working simultaneously, de Kheel CenterEvitar que condicions de risc psicosocials del teu lloc de treball danyin la teva salut és possible:

 • Adequant la quantitat de treball al temps disponible per realitzar-lo.
 • Incrementant les oportunitats de desenvolupament d’habilitats i coneixements, evitant el treball monòton i repetitiu.
 • Organitzant adequadament els temps de treball i descans.
 • Potenciant la participació en les decisions relacionades amb les tasques a realitzar.
 • Facilitant el suport dins l’equip de treball.
 • Fomentant la transparència organitzativa, tasques assignades i marge d’autonomia.
 • Promovent habilitats directives no autoritàries.
 • Eliminant la competitivitat entre companys i/o departaments.
 • Garantint el respecte i el tracte just.
 • Impulsant la seguretat i l’estabilitat en la feina i en les condicions de treball (jornada, sou, etc.).
 • Erradicant la discriminació per sexe, edat, ètnia o de qualsevol altra mena.
 • Facilitant la conciliació entre la vida laboral i familiar.
 • A títol individual, posant l’estrès a ratlla.

Identificar els riscos psicosocials i implantar mesures preventives al teu lloc de treball també és cosa teva, la teva salut està en joc. El programa L’estrès, a ratlla!, t’ajudarà a identificar què t’està estressant i a definir què pots fer per posar l’estrès a ratlla definitivament, guanyaràs salut i qualitat de vida. Posa-t’hi ara mateix. Puc ajudar-te a aconseguir-ho, parlem-ne!

Sophia Blasco Castell, assessora i coach

Documentat al Manual per a la identificació i avaluació de riscos psicosocials

Coach personal

Tagged with: , , ,
Arxivat a Com fer ..., Desenvolupament professional, Estrès i qualitat de vida, Gestió emocional, Relacions Personals
6 comments on “Com avaluar els riscos psicosocials del teu lloc de treball. Test
 1. Oriol López ha dit:

  Tens tota la raó, ens cal fer tot el que estigui al nostre abast per minimitzar els riscos psicosocials a la feina, ens hi juguem la salut.

  • Sophia Blasco ha dit:

   Aquest test ens pot ajudar a detectar com ens estan impactant i, si estem dins l’interval groc o vermell, prendre-hi mesures.
   Gràcies pel comentari, Oriol.

 2. puri ha dit:

  tot vermell excepte el segon grup que es groc!! ja diuen que les cuidadores de persones grans vivim deu anys menys. Que hi farem, no veig remei

  • Sophia Blasco ha dit:

   Hola Puri,
   Ara no hi veus remei, però això no vol dir que no n’hi hagi.
   Les dones tenim per costum carregar amb tot el que se’ns presenta, però ens interessa tenir en compte que tenim límits i ,de vegades, les càrregues ultrapassen els recursos de que disposem.
   Jo he estat cuidadora de la mare i en funció de com gestionem la situació, podem sobrecarregar-nos fins arribar a emmalaltir, o gestionar-ho bé, tenim molta capacitat de maniobra, més de la que sembla.
   Podem parlar-ne, truca’m al 657 825 188

 3. ANNA ha dit:

  Es fantastic poder adonar.te de les possibles limitacions que existeixen en la teva vida professional i no adonar.te fins que fas un test com aquest. Mtes gracies Sophia et vaig conèixer a Badalona i em sembles fantàstica. Una abraçada desde Bdn.

  • Sophia Blasco ha dit:

   Me fa goig saber que t’ha estat d’utilitat.
   Encara que hi hagi limitacions, en l’àmbit professional, habitualment tenim més capacitat de maniobra de la que, de vegades, ens sembla.
   Gràcies per comentar, Anna.

Els comentaris estan tancats.

La teva sessió de regal, d'Isabel Mas
Agenda
Descarrega’t l’e-Book!
L'estrès, a ratlla! e-Book

Escriu la teva adreça de correu i rebràs els nous articles al teu correu immediatament!

A %d bloguers els agrada això: